→☺ Dušičkové setkání – podrobnosti. ☺←

Kdo jsme?

Jsme dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, které spojuje zájem na zachování kulturních a historických památek městysu Zahrádka u Ledče nad Sázavou, který byl vysídlen a zbořen v souvislosti s napouštěním přehradní nádrže Švihov na řece Želivce. Spolek existuje od roku 2001. Naším cílem je chránit a oživovat památky městečka Zahrádka, zejména kostel Sv. Víta s historicky cennými nástěnnými malbami, uchovávat a prezentovat předměty, vzpomínky, fotografie a dokumenty připomínající podobu městečka Zahrádka a život v něm, aby bylo zachováno povědomí o jeho existenci, významu a lidech, kteří v něm žili.

Co děláme?

V průběhu roku pořádáme v Zahrádce nejrůznější akce pro veřejnost – tradiční pouť, hradozámeckou noc, dušičkové setkání, adventní koncerty, komentované prohlídky... Zároveň pořádáme veřejnou sbírku, z jejíhož výtěžku financujeme opravy kostela. Díky finančním prostředkům získaným ve veřejné sbírce se již podařilo zajistit a vyčistit větší část nástěnných maleb, zrestaurovat vitrážová okna či navrátit kostelu hlas – tedy zakoupit nový zvon. Vypracování projektové dokumentace bez nároku na úhradu jsme pomohli k realizaci odvlhčení zdiva kostela. Sbíráme předměty, fotografie, dokumenty a vzpomínky vážící se k městečku Zahrádka, které zpřístupňujeme na příležitostných výstavách. Prezentujeme osudy městečka Zahrádka a jeho obyvatel v médiích, na odborných veletrzích, seminářích a jiných akcích.

Ve zkratce ↓

Naše mise

Jsme nadšenci a srdcaři, Zahrádku máme rádi a nechceme, aby upadla v zapomnění. Většina z nás má k Zahrádce nějaký osobní vztah. Pečujeme o její odkaz a oživujeme jej. Přidejte se!

Zahrádka žije!

V průběhu roku pořádáme kulturní akce pro širokou veřejnost, což jsou také příležitosti k prohlédnutí cenného interiéru jinak nepřístupného původně románského kostela. Ten nebyl zbořen na rozdíl od zbytku obce. Všichni jste srdečně zváni!

Vaše pomoc

Opravy kostela z 80. let minulého století nebyly dokončeny. Kostel byl následně dlouho uzavřen a nevyužíván. Pořádáme proto veřejnou sbírku na jeho opravy. Přispět můžete na účet uvedený dole v patičce stránky či do pokladniček na našich akcích.

Smysluplná investice

Z výtěžku veřejné sbírky financujeme opravy kostela. Podařilo se například zajistit vzácné malby ze 14. století, restaurovat vitrážová okna, obnovit elektroinstalaci, pořídit zvon... Je však potřeba realizovat ještě mnoho dalších oprav!

Plán připravovaných akcí

Den Datum Hodina Událost
Neděle 18.04.2021 11 a 14h Prohlídky kostela (NPU)
Sobota 19.06.2021 14–17h Zahrádecká pouť
Neděle 01.08.2021 12–14h Prohlídka kostela
Sobota 31.07.2021 18–22h Hradozámecká noc
Sobota 18.09.2021 11 a 14h Prohlídky kostela (NPU)
Sobota 30.10.2021 14–17h Dušičkové setkání
Sobota 11.12.2021 od 17h Předvánoční koncert Diogenes
Sobota 18.12.2021 od 17h Česká mše vánoční J.J Ryby

Akce a události budoucí, probíhající i minulé

Vážení přátelé,

blíží se termín našeho pravidelného Dušičkového setkání v Zahrádce. V loňském roce jsme jej nemohli uskutečnit kvůli protikoronavirovým opatřením. Letos, i když se pandemická situace v posledních týdnech zhoršuje, konáním kulturních akcí zatím možné je.

Velmi jsme zvažovali, jak k situaci přistoupit. Nakonec jsme se domluvili, že Dušičkové setkání proběhne, i když v omezeném rozsahu. Kostel otevřeme k prohlídce v sobotu 30. 10. od 14 hodin. Od 15 hodin se uskuteční cembalový koncert pana Ondřeje Muchy a cca v 16:15 bude pro zájemce komentovaná prohlídka.

Mše svatá sloužena nebude.

Pro vstup do interiéru kostela je podle opatření vlády nezbytný nasazený respirátor a prokázání úplného očkování, negativního testu nebo prodělání nemoci Covid-19.

Plakát na akci naleznete v příloze.

Děkujeme za pochopení, vzájemnou ohleduplnost a těšíme se na setkání!

Za Spolek Přátelé Zahrádky

Honza Čihák

Vážení přátelé,

díky vašim hlasům jsme v soutěži Máme vybráno pořádané obecně prospěšnou společností Pro památky a kulturu obsadili 6. místo v kategorii cena veřejnosti a získali 7.000,- Kč na sbírku na opravu sochy Panny Marie Bolestné na bývalém náměstí v Zahrádce. Zároveň jsme obdrželi diplom za 3. místo v kategorii cena redakce PRO PAMÁTKY. Toto ocenění se uděluje za dobrou prezentaci sbírky, a proto poděkování patří také editorovi našeho webu Rosťovi Berkovi a editorovi facebookové stránky Martinu Olišarovi! K možnosti zadat restaurování sochy nás však čeká ještě dlouhá cesta. Na účtu sbírka máme zatím pouze cca desetinu potřebných finančních prostředků! Ještě jednou velké poděkování všem, kteří hlasovali a kteří na sbírku přispívají! Výbor Spolku Přátelé Zahrádky

Díky!

Honza Čihák

Obrázky: diplom – 3. místo v kategorii cena redakce PRO PAMÁTKY; foto – Honza Čihák přebírá ocenění jménem Spolku. Autor: Michael Mareš

Vážení přátelé,

díky vašemu hlasování se sbírka na opravu sochy Bolestné Panny Marie na bývalém náměstí v Zahrádce probojovala do finále soutěže "Máme vybráno". Nyní se ve druhém kole hlasováním rozhoduje, kolik peněz na opravu sochy v této soutěži získáme. Prosíme proto, podpořte nás opět hlasováním

→ZDE←

Hlasování je nutno následně potvrdit odkliknutím souhlasu v e-mailu. Hlasovat lze až do 31. 8. Prosíme požádejte o hlasování i vaše přátele a známé!

Za Spolek Přátelé Zahrádky

Honza Čihák

Rádi bychom Vás pozvali do Zahrádky na Hradozámeckou noc, která byla pro letošní rok vyhlášena na sobotu 31. července. Kostýmované prohlídky, tvůrčí dílny a posezení u ohýnku s country skupinou Kotlík se závěrečným malým ohňovým představením se uskuteční od 18 do 22 hodin. S ohledem na stále platná opatření proti šíření koronaviru je účast na akci možná pouze s platným dokladem o negativním testu, plném očkování nebo prodělání nemoci a s použitím respirátoru třídy FFP2. Občerstvení není zajištěno.

Vážení přátelé,

Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zve na PROHLÍDKU KOSTELA sv. VÍTA v ZAHRÁDCE v sobotu 19. června 2021. Kostel bude otevřen při příležitosti tradiční Zahrádecké pouti, která se z důvodu platných opatření proti šíření koronaviru neuskuteční. V době od 14 do 17 hodin bude možné si prohlédnout kostel a příležitostnou výstavu buď individuálně nebo v rámci komentovaných prohlídek. Podle platných opatření ministerstva zdravotnictví může být ve stejný čas v kostele maximálně 10 osob, které musí mít nasazený respirátor třídy FFP2. Při takto koncipované akci není nutno kontrolovat, zda účastníci mají platný doklad o bezinfekčnosti.

Bude k dispozici prodej suvenýrů a možnost přispění na veřejné sbírky na opravy zahrádeckých památek.

Uspořádání akce ve větším rozsahu by sice již bylo možné, ale pouze za podmínky, že by účastníci prokazovali svou bezinfekčnost. To považujeme v Zahrádce za obtížně proveditelné a pro organizátory i účastníky za nepříjemné. Proto jsme se rozhodli pro výše uvedené řešení. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání!

Spolek Přátelé Zahrádky

Níže je k dispozici plakát k pouti.

Vážení a milí přátelé Zahrádky!

Institut pro památky pořádá soutěž MÁME VYBRÁNO, podpořte prosím svým hlasem sbírku na sochu Panny Marie Bolestné! Stačí vybrat naší sbírku (kraj Vysočina, číslo sbírky 091), vyplnit údaje a následně kliknout na odkaz, který Vám přijde v emailu. Můžete nám tak pomoci získat finanční prostředky na opravu sochy. Číslo sbírky je 091. Hlasovat můžete na odkaze

→ZDE←

Vážení a milí přátelé Zahrádky!

Rádi bychom vám poděkovali za přízeň v letošním komplikovaném roce a popřáli klidné Vánoce a především pevné zdraví do celého nadcházejícího roku 2021. V příloze naleznete náš tradiční bilanční dopis, PF 2021 ze Zahrádky a přehled plánovaných akcí, které věříme, že již opět bude možno v příštím roce uskutečnit.
Těšíme se opět na setkávání s vámi v Zahrádce!
Se srdečným pozdravem

za Spolek Přátelé Zahrádky

Honza Čihák


→Bilanční dopis zde←

→Rozpis akcí zde←

Vážení přátelé,

Spolek Přátelé Zahrádky přihlásil svůj nový projekt na opravu sochy Bolestné Panny Marie do programu ČSOB pomáhá regionům. V tomto programu ČSOB přispívá 20 až 50 tisíc Kč na projekty, které získají podporu veřejnosti. V minulosti jsme takto získali podporu již na obnovu elektroinstalace, restaurování vitrážových oken i pořízení zvonu.

Náš nynější projekt vybrala porota do boje o divokou kartu. Do finále, ve kterém se rozhoduje o výši finančního daru, máme šanci se dostat, pokud nás podpoříte svým hlasováním na internetu →na tomto odkaze.←

Hlas je započítán po kliknutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu a nebo přes Facebook.

Hlasování probíhá do 20.11.

Děkujeme!


v sobotu 24.10. se mělo konat již 20. Dušičkové setkání v Zahrádce. Opatření proti šíření koronaviru však jeho uskutečnění neumožnila. Přesto bychom vás rádi alespoň touto cestou pozdravili a informovali, že členové Spolku Přátelé Zahrádky ani v této těžké době nesložili ruce do klína! Protože na komplexní opravu kostela požádal Národní památkový ústav o finance z tzv. Norských fondů, rádi bychom se nyní věnovali dalším památkám zachovaným v Zahrádce. V následujících letech bychom chtěli postupně opravit sochu Bolestné Panny Marie, kašnu a kříž na náměstí v Zahrádce.

V současné době poptáváme restaurátory, kteří by mohli realizovat opravu sochy. Oprava bude stát několik set tisíc korun. Proto dnešním dnem zahajujeme novou veřejnou sbírku. Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na účet →550567028/5500← i jen za pomoc při propagaci této naší nové sbírky. Dejte o sbírání finančních prostředků na restaurování sochy Bolestné Panny Marie na náměstí v Zahrádce vědět svým přátelům , známým, zaměstnavateli... O příspěvku zaslaném na účet sbírky dárcům rádi vystavíme potvrzení použitelné k uplatnění slevy na daň z příjmu. Nabídnout můžeme rovněž vystavení dárkového certifikátu.

Plakát nové veřejné sbírky přikládáme. →(ZDE)←

Přispět bude možno i do pokladniček na akcích Spolku, až nastanou lepší časy a budeme se opět mít možnost scházet osobně.

Děkujeme!

Pevné zdraví a brzy nashledanou v Zahrádce! Pokud to situace dovolí, měl by zaznít předvánoční koncert skupiny Diogenes v sobotu 12. 12. od 17 hodin a v neděli 20. 12. Česká mše vánoční J. J. Ryby v provedení Podblanického sboru a orchestru. O tom, zda se koncerty opravdu uskuteční, budeme informovat na našich webových stránkách a na facebooku.

Za Spolek Přátelé Zahrádky

Honza Čihák

Vážení přátelé,

vzhledem k tomu, že stále platí třetí stupeň protiepidemiologických opatření, není možné pořádat koncerty ani jiná kulturní představení. Proto se nemohou uskutečnit ani plánované předvánoční koncerty v Zahrádce. O to víc se na ně budeme těšit v příštím roce!

Hodně zdraví a trpělivosti!

Věřím, že se setkáme v Zahrádce nejpozději o Zahrádecké pouti v sobotu 19. června 2021!

S pozdravem za Spolek Přátele Zahrádky

Honza Čihák

Vážení přátelé,

s ohledem na vládní opatření k omezení šíření koronaviru jsme nuceni Dušičkové setkání v Zahrádce plánované na 24.10. zrušit. Věříme, že se sejdeme brzy na některé další akci v lepších časech!

Hodně zdraví!

Spolek Přátelé Zahrádky

Dne 15. září 2020 v prostorách barokního refektáře dominikánského kláštera v Praze vyhlásil pořádající Institut pro památky a kulturu výsledky v soutěži veřejných sbírek - Máme vybráno.

Druhé místo v kategorii "Nejlépe prezentovaná sbírka" (cena redakce portálu →www.propamatky.info←) získal náš Spolek Přátelé Zahrádky! První místo si v této kategorii odnesli organizátoři sbírky na opravu a restaurování kostela sv. Bartoloměje v obci Přílezy, na třetím místě se pak umístil Klub českých turistů.

Děkujeme všem přátelům a příznivcům za podporu a spolupráci!

Spolek Přátelé Zahrádky

Osud Zahrádky stručně

Malé městečko Zahrádka leželo ve zvlněné krajině Českomoravské vrchoviny. V období 2. světové války v obci žilo necelých 1 000 obyvatel. Nechyběla zde žádná ze základních služeb. Zahrádka byla střediskovou obcí, kam lidé z okolí dojížděli za těmito službami. Část obyvatel byla zaměstnána v podniku Kovofiniš. Zajištěno bylo také přímé autobusové spojení do Prahy. Protékala zde řeka Želivka, která se stala obci osudnou. V roce 1969 tehdejší vláda definitivně rozhodla o výstavbě vodního díla Švihov. Všechny obce v zátopové oblasti byly srovnány se zemí. Zahrádka společně ještě s Dolními Královicemi byla největší z nich. Ačkoliv přímo v zátopové oblasti ležela pouze menší část obce, za účelem zachování jakosti vody byla Zahrádka zbořena téměř celá. Domky byly vykoupeny a většina obyvatel se odstěhovala do náhradní výstavby především v Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a Humpolci. V těchto městech vznikly celé nové ulice pro zahrádecké obyvatele. V Ledči i Světlé tak existuje ulice „Zahrádecká.“ Poslední občané se odstěhovali ze Zahrádky v roce 1977. V současnosti je z původní zahrádecké zástavby trvale obydlen pouze dům čp. 190 (39), který se nachází u dnešní hlavní silnice. Na bývalém náměstí dodnes stojí kostel sv. Víta, kašna a socha Panny Marie Bolestné.

Část jednoho z posledních zápisů v obecní kronice (rok 1975)

„Zahrádka se vylidňuje, občané opouštějí své milé městečko, domky se bourají, silnice k mostu přes Želivku je přerušena hlubokým příkopem, voda v Želivce stoupá, Zahrádka umírá. Nyní zahrádečtí rodáci pociťují, co ztrácejí. Ale nejen rodáci jako je i pisatel těchto smutných řádků, vzdychají a smutní i lidé, kteří se k nám přistěhovali a s námi se sžili. Jeden celkem mladý občan rozvádí řeč takto: Zahrádka byla něco zvláštního, ani ves ani město, ale ani město, ani ves. Pro kulturní vyžití jsme tu měli vše, občas divadlo, stále kino, jeden lepší a jeden horší hostinec, fotbal, hokej, tělovýchovu, lékaře, zubaře, základní devítiletou školu, mateřskou školu, poštu, telefon, obchody, textil, obuv, chemodrogu, obnovu, rybáře, myslivce, dobré zaměstnání v Kovofiniši, autobusové spojení na všechny strany a přímé do Prahy, ale co hlavního individuelní svobodu. Když jsem se oblékl do „starých hadrů“ a šel třeba do lesa nebo někomu pomoci s prací, potkával a zdravil jsem se srdečně s lidmi stejně, jako když jsem se nastrojil do „gala“ a vedl jsem děti na školní oslavu nebo manželku k zábavě ...“

Převzato z opisu obecní kroniky.

Sledujte Zahrádku na Facebooku!

Kudy do Zahrádky


Zahrádka se nachází mezi městy Ledeč n/S. a Humpolec
GPS: 49°37´25.48"N / 15°14´55.953"E

Související stránky