→☺ Sbírka a soutěž o dar na sochu Panny Marie a další informace ☺←

Kdo jsme?

Jsme dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, které spojuje zájem na zachování kulturních a historických památek městysu Zahrádka u Ledče nad Sázavou, který byl vysídlen a zbořen v souvislosti s napouštěním přehradní nádrže Švihov na řece Želivce. Spolek existuje od roku 2001. Naším cílem je chránit a oživovat památky městečka Zahrádka, zejména kostel Sv. Víta s historicky cennými nástěnnými malbami, uchovávat a prezentovat předměty, vzpomínky, fotografie a dokumenty připomínající podobu městečka Zahrádka a život v něm, aby bylo zachováno povědomí o jeho existenci, významu a lidech, kteří v něm žili.

Co děláme?

V průběhu roku pořádáme v Zahrádce nejrůznější akce pro veřejnost – tradiční pouť, hradozámeckou noc, dušičkové setkání, adventní koncerty, komentované prohlídky... Zároveň pořádáme veřejnou sbírku, z jejíhož výtěžku financujeme opravy kostela. Díky finančním prostředkům získaným ve veřejné sbírce se již podařilo zajistit a vyčistit větší část nástěnných maleb, zrestaurovat vitrážová okna či navrátit kostelu hlas – tedy zakoupit nový zvon. Vypracování projektové dokumentace bez nároku na úhradu jsme pomohli k realizaci odvlhčení zdiva kostela. Sbíráme předměty, fotografie, dokumenty a vzpomínky vážící se k městečku Zahrádka, které zpřístupňujeme na příležitostných výstavách. Prezentujeme osudy městečka Zahrádka a jeho obyvatel v médiích, na odborných veletrzích, seminářích a jiných akcích.

Ve zkratce ↓

Naše mise

Jsme nadšenci a srdcaři, Zahrádku máme rádi a nechceme, aby upadla v zapomnění. Většina z nás má k Zahrádce nějaký osobní vztah. Pečujeme o její odkaz a oživujeme jej. Přidejte se!

Zahrádka žije!

V průběhu roku pořádáme kulturní akce pro širokou veřejnost, což jsou také příležitosti k prohlédnutí cenného interiéru jinak nepřístupného původně románského kostela. Ten nebyl zbořen na rozdíl od zbytku obce. Všichni jste srdečně zváni!

Vaše pomoc

Opravy kostela z 80. let minulého století nebyly dokončeny. Kostel byl následně dlouho uzavřen a nevyužíván. Pořádáme proto veřejnou sbírku na jeho opravy. Přispět můžete na účet uvedený dole v patičce stránky či do pokladniček na našich akcích.

Smysluplná investice

Z výtěžku veřejné sbírky financujeme opravy kostela. Podařilo se například zajistit vzácné malby ze 14. století, restaurovat vitrážová okna, obnovit elektroinstalaci, pořídit zvon... Je však potřeba realizovat ještě mnoho dalších oprav!

Plán připravovaných akcí

Den Datum Hodina Událost
Sobota 20.06.2020 14:00–17:00 ZAHRÁDECKÁ POUŤ – setkání rodáků
Neděle 02.08.2020 12:00–14:00 Prohlídka kostela při pouti U Křižné Studánky
Sobota 29.08.2020 18:00–22:00 HRADOZÁMECKÁ NOC
Sobota 19.09.2020 11:00 a 14:00 Prohlídky kostela zajišťované NPU
Sobota 24.10.2020 14:00–17:00 DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ
Sobota 12.12.2020 17:00 Předvánoční koncert (předběžný termín)
Neděle 20.12.2020 17:00 Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Podblanického sboru

Akce a události budoucí, probíhající i minulé

Vážení přátelé,

Spolek Přátelé Zahrádky přihlásil svůj nový projekt na opravu sochy Bolestné Panny Marie do programu ČSOB pomáhá regionům. V tomto programu ČSOB přispívá 20 až 50 tisíc Kč na projekty, které získají podporu veřejnosti. V minulosti jsme takto získali podporu již na obnovu elektroinstalace, restaurování vitrážových oken i pořízení zvonu.

Náš nynější projekt vybrala porota do boje o divokou kartu. Do finále, ve kterém se rozhoduje o výši finančního daru, máme šanci se dostat, pokud nás podpoříte svým hlasováním na internetu →na tomto odkaze.←

Hlas je započítán po kliknutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu a nebo přes Facebook.

Hlasování probíhá do 20.11.

Děkujeme!


v sobotu 24.10. se mělo konat již 20. Dušičkové setkání v Zahrádce. Opatření proti šíření koronaviru však jeho uskutečnění neumožnila. Přesto bychom vás rádi alespoň touto cestou pozdravili a informovali, že členové Spolku Přátelé Zahrádky ani v této těžké době nesložili ruce do klína! Protože na komplexní opravu kostela požádal Národní památkový ústav o finance z tzv. Norských fondů, rádi bychom se nyní věnovali dalším památkám zachovaným v Zahrádce. V následujících letech bychom chtěli postupně opravit sochu Bolestné Panny Marie, kašnu a kříž na náměstí v Zahrádce.

V současné době poptáváme restaurátory, kteří by mohli realizovat opravu sochy. Oprava bude stát několik set tisíc korun. Proto dnešním dnem zahajujeme novou veřejnou sbírku. Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na účet →550567028/5500← i jen za pomoc při propagaci této naší nové sbírky. Dejte o sbírání finančních prostředků na restaurování sochy Bolestné Panny Marie na náměstí v Zahrádce vědět svým přátelům , známým, zaměstnavateli... O příspěvku zaslaném na účet sbírky dárcům rádi vystavíme potvrzení použitelné k uplatnění slevy na daň z příjmu. Nabídnout můžeme rovněž vystavení dárkového certifikátu.

Plakát nové veřejné sbírky přikládáme. →(ZDE)←

Přispět bude možno i do pokladniček na akcích Spolku, až nastanou lepší časy a budeme se opět mít možnost scházet osobně.

Děkujeme!

Pevné zdraví a brzy nashledanou v Zahrádce! Pokud to situace dovolí, měl by zaznít předvánoční koncert skupiny Diogenes v sobotu 12. 12. od 17 hodin a v neděli 20. 12. Česká mše vánoční J. J. Ryby v provedení Podblanického sboru a orchestru. O tom, zda se koncerty opravdu uskuteční, budeme informovat na našich webových stránkách a na facebooku.

Za Spolek Přátelé Zahrádky

Honza Čihák

Předběžně informujeme o plánovaných předvánočních koncertech. Pokud to situace dovolí, měl by zaznít předvánoční koncert skupiny Diogenes v sobotu 12. 12. od 17 hodin a v neděli 20. 12. Česká mše vánoční J. J. Ryby v provedení Podblanického sboru a orchestru viz plakáty níže. Věřme, že se do té doby situace zklidní a předvánoční koncerty se uskuteční. Sledujte naše www a facebookové stránky pro budoucí informace.

Vážení přátelé,

s ohledem na vládní opatření k omezení šíření koronaviru jsme nuceni Dušičkové setkání v Zahrádce plánované na 24.10. zrušit. Věříme, že se sejdeme brzy na některé další akci v lepších časech!

Hodně zdraví!

Spolek Přátelé Zahrádky

Dne 15. září 2020 v prostorách barokního refektáře dominikánského kláštera v Praze vyhlásil pořádající Institut pro památky a kulturu výsledky v soutěži veřejných sbírek - Máme vybráno.

Druhé místo v kategorii "Nejlépe prezentovaná sbírka" (cena redakce portálu →www.propamatky.info←) získal náš Spolek Přátelé Zahrádky! První místo si v této kategorii odnesli organizátoři sbírky na opravu a restaurování kostela sv. Bartoloměje v obci Přílezy, na třetím místě se pak umístil Klub českých turistů.

Děkujeme všem přátelům a příznivcům za podporu a spolupráci!

Spolek Přátelé Zahrádky

800 let Zahrádky (výstava)

Příběh obce která musela ustoupit vodní nádrži Švihov na řece Želivce


Místo konání: Dům přírody Blaníku
Adresa: Krasovice 19, Kondrac u Vlašimi
Termín: 26. května 2020 - 31. srpna 2020
V sobotu 1. 8. od 17 hodin proběhne beseda s rodáky a pamětníky.

Výstava byla připravena Spolkem Přátelé Zahrádky při příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o městečku Zahrádka u Ledče nad Sázavou, které připadlo na rok 2019. Od loňského listopadu do února letošního roku byla instalována ve Vodním domě v Hulicích a nyní je možno ji shlédnou v Domě přírody Blaníku.

Připomíná, jak vypadalo městečko, které bylo vysídleno a zbořeno v letech 1969-1977 v souvislosti s napouštěním přehradní nádrže Švihov na řece Želivce. Při návštěvě výstavy se můžete seznámit s jeho historií a podobou v různých časových obdobích. Porovnáte, jak místo vypadalo v době existence obce a jak vypadá dnes. Uvidíte podrobnou mapu městečka i letecké snímky původního městečka, z doby jeho likvidace a ze současnosti. Výstava může sloužit také jako pozvánka k prohlídce původně románského kostela sv. Víta v Zahrádce, který osamoceně na břehu přehradní nádrže připomíná, že na dnes tichých místech dříve pulzoval život střediskové obce. Kostel, skrývající ve svém interiéru rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z počátku 14. století, je přístupný pouze příležitostně při akcích a komentovaných prohlídkách pořádaných Spolkem Přátelé Zahrádky a Národním památkovým ústavem, který je správcem objektu (www.zahradka.euweb.cz).

V sobotu 1. srpna od 17 hodin se v Domě přírody Blaníku uskuteční k této výstavě beseda s rodáky, pamětníky a s těmi, kteří odkaz městečka Zahrádka v současnosti oživují.

Další informace naleznete na adrese →www.dumprirody.cz←

→Propagační plakátek na výstavu zde←


V soutěži o Zlatou jeřabinu jsme získali 6. místo (se 194 hlasy) z 20 nominovaných, za což patří všem hlasujícím díky. Vítěz měl 382 hlasů.

Setkání vodníků v Zahrádce (Hradozámecká noc 29. 8. 2020)

od 18 do 22 hodin

18:00 - 20:00 tvořivé dílny pro všechny generace

18:00 a 19:00 kostýmovaná prohlídka kostela a okolí

20:00 - 21:15 promítání dokumentů o Zahrádce

21:15 Vytrubování z věže

21:30 Krátké ohňové představení na závěr

Na účastníky, kteří přijdou ve vodnickém kostýmu, čeká speciální program s překvapením.

Na všechny kolegyně a kolegy se těší vodník Želivec!

Zahrádecká pouť v rouškách

V novodobé historii kostela sv. Víta v Zahrádce byla tradice poutí konaných k svátku sv. Víta obnovena v roce 2003. Na letošek tedy Spolek Přátelé Zahrádky připravil již 18. ročník této akce. Celkově je to už 20 let od prvního otevření kostela pro veřejnost po 25 leté odmlce vyvolané likvidací městečka a neúspěšným pokusem z 80. let minulého století o zřízení památníku zátopové oblasti vodního díla Želivka.

Konání letošní pouti bylo ovlivněno jednak stále platnými vládními epidemiologickými opatřeními proti šíření koronaviru, jednak nepřízní počasí. Celodenní vytrvalý mírný déšť přiměl organizátory přesunout všechny pouťové aktivity do interiéru kostela, kde platila povinnost mít nasazenou ochranu nosu a úst a použít dezinfekci před vstupem do objektu. Na akci nebylo možné zakoupit občerstvení a pro špatné počasí nepřijel ani tradiční zahrádecký prodejce pouťových suvenýrů pan Josef Kučera. Účastníci si tak mohli zakoupit jen upomínkové předměty s tématikou Zahrádky, které připravuje a prodává Spolek Přátelé Zahrádky. Letos muselo být s ohledem na nepříznivé počasí prodejní místo i při pouti umístěno uvnitř kostela a nikoli ve stánku na náměstí.

Mše sloužené ledečským děkanem ThDr. Janem Bártou se zúčastnilo na 50 věřících a navazující velmi pěkný koncert folkového dua Ty a My z Humpolce sledoval jen necelých 30 posluchačů. Po celou dobu akce panovala v kostele až nezvykle tichá komorní atmosféra.

Počasí zkomplikovalo život i svatebčanům, kteří měli domluven svatební obřad v pravé poledne před kostelem. Před deštěm se však museli uchýlit do jeho interiéru, kde se nakonec díky vzájemnému pochopení snad bez větších problémů vystřídali s organizátory pouti připravujícími ve stejnou doprovodnou výstavu a technické zázemí. A navíc novomanželům pršelo štěstí, jak se říká!

Příležitostná výstava v kostele připomněla 100. výročí uzákonění definitivní podoby naší státní vlaky v červeno-bílém provedení a modrým klínem do poloviny její délky. Na další z nástěnek byl připomenut osud Patera Josefa Toufara, který v Zahrádce zahájil své kněžské působení v letech 1940-1948 a který po mučení komunistickou státní bezpečností zemřel právě před 70 lety.

Ve vitríně v interiéru kostela bude i při dalších akcích v průběhu léta možno vidět připomínku 75. výročí ukončení Druhé světové války v regionu. Je zde unikátní fotografie z vítání Rudé armády v Zahrádce 10. května 1945. Je to fotografie z archivu paní Boženy Tiché, jediná z této události, jejíž sken má Spolek k dispozici. Vystaveny jsou i fotografie z Ledče nad Sázavou a Havlíčkova Brodu z archivu tamního muzea.

Ve druhé vitríně si můžete připomenout loňský úspěšný projekt Spolku Přátelé Zahrádky, tedy pořízení nového zvonu Josef věnovaného na paměť 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce a Patera Toufara. Poděkování za to patří zejména cca 450 dárcům, díky nimž se za neuvěřitelně krátkou dobu necelého ¾ roku podařilo shromáždit potřebné finanční prostředky a realizovat výrobu i posazení zvonu včetně elektrického ovládání a nutných úprav na věži kostela za celkových 477 tis. Kč.

Věříme, že Ti, kteří i za nepříznivého počasí vážili cestu do Zahrádky, si odnesli příjemný zážitek a že se zde za lepšího počasí ve zdraví opět v hojnějším počtu sejdeme! Kostel by měl být k prohlídce otevřen opět 2. srpna cca od 12 do 14 hodin při příležitosti pouti u Křižné studánky na Zahrádkou. Spolek Přátelé Zahrádky chystá program pro děti i dospělé tradičně na Hradozámeckou noc 29. 8. od 18 do 22 hodin a vzpomínku na zahrádecké rodáky před svátkem Všech Svatých 24. 10. od 14 do 17 hodin. Zda a v jakém rozsahu bude možné uspořádat oblíbený předvánoční koncert, teprve uvidíme. Předběžně je plánován na 12. prosince od 17 hodin.

Níže je pak původní pozvánka na pouť.

Vážení přátelé,

díky uvolňování vládních opatření proti šíření onemocnění COVID-19 můžeme dodržet tradici a i v tomto složitém období uspořádat tradiční Zahrádeckou pouť. Její termín připadá na sobotu 20. června od 14 do 17 hodin. Prosíme vás o vzájemnou ohleduplnost a dodržování dále uvedených omezení , která vyplývají z aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky:

1) akce se smí zúčastnit ve stejný čas maximálně 500 osob;

2) pro účastníky bude k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou;

3) ve venkovních prostorách je možné se pohybovat bez zakrytého nosu a úst při zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m s výjimkou členů domácnosti;

4) v případě, že se účastníci vyskytují v bližší vzdálenosti než 1,5 m, pak musí mít zakrytý nos a ústa respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem, šálou nebo jinými prostředky, které brání šíření kapének;

5) do interiéru kostela je možno vstoupit výhradně se zakrytým nosem a ústy.

Od 14 hodin proběhne Mše svatá, kterou bude sloužit ledečský děkan ThDr. Jan Bárta. Pro mši platí tato hygienická opatření:

1) účastníci mše jsou povinni si při vstupu do kostela dezinfikovat ruce;

2) v průběhu mše nejsou předepsány rozestupy mezi účastníky, všichni však musí mít zakrytý nos a ústa. Je tedy možno obsadit všechna místa v kostele;

3) v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a podobné obřady.

Pro zájemce bude mše reprodukována i před kostel.

Od 15 hodin k poslechu zahraje folkové duo Ty a My z Humpolce. Za příznivého počasí se vystoupení uskuteční na prostranství před kostelem. V případě deště bude vystoupení přesunuto do interiéru, kde by pro posluchače platila stejná pravidla jako při bohoslužbě.

V kostele bude připravena výstavka připomínající, mimo jiné, 100. výročí uzákonění státní vlajky, 75 výročí ukončení Druhé světové války a 70. výročí úmrtí Patera Josefa Toufara. Od 16 hodin se můžete zúčastnit komentované prohlídky. Mimo bohoslužbu a koncert platí pro pobyt v interiéru kostela a pro účast na komentované prohlídce tato pravidla:

1) v interiéru kostela smí být zároveň maximálně 25 osob;

2) návštěvníci musejí mít zakrytý nos a ústa;

3) návštěvníci jsou povinni dodržovat odstupy alespoň 2 m s výjimkou členů domácnosti;

4) je zajištěna dezinfekce rukou.

S ohledem na hygienická opatření také nebude na letošní pouti zajištěno občerstvení.

Děkujeme za pochopení a ukázněný přístup, který je v zájmu zachování zdraví nás všech!

Plakát s pozvánkou na Zahrádeckou pouť naleznete v příloze.

Na setkání se těší

za Spolek Přátelé Zahrádky

Honza Čihák

Klikněte pro zvětšení
Vážení přátelé,
do 5. června je možno hlasovat v prvním kole letošního ročníku soutěže MÁME VYBRÁNO. Díky vaší podpoře jsme v loňském roce v této soutěži získali 8.000,- Kč na pořízení zvonu. Nyní máme šanci získat další finanční prostředky na opravy kostela. Prosím hlasujte pro naší sbírku na internetové stránce www.mamevybrano.cz. Naše sbírka zařazená v Kraji Vysočina má číslo 088! Váš hlas musíte následně potvrdit kliknutím na odkaz, který přijde do vaší e-mailové schránky.

Děkujeme za hlasování a šíření této výzvy.
Honza Čihák
Spolek Přátelé Zahrádky

Podle pověsti odlétají na velikonoční Zelený čtvrtek každoročně všechny zvony do Říma, kde jim žehná papež. Letos (r. 2020) poprvé se této pouti zúčastnil i nový zvon Josef z kostela sv. Víta připomínajícího na břehu přehradní nádrže Švihov na řece Želivce osudy vysídleného a zrušeného městečka Zahrádka u Ledče nad Sázavou.

Zvon objednaný Spolkem Přátelé Zahrádky a odlitý zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem byl do Zahrádky slavnostně přivezen, posvěcen a zavěšen v sobotu 26. října 2019. Díky darům měst, obcí, firem i jednotlivců nejen z okolí, ale z celé Českém republiky se tak kostel v roce 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce dočkal po více než 75 letech svého vlastního zvonu zasvěceného také památce P. Josefa Toufara, který v zahrádeckém kostele 8 let působil.

Zvon po svém "návratu z Říma" již opět pravidelně odbíjí poledne a klekání. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je zatím kostel, stejně jako všechny ostatní památky, uzavřen a není jasné, zda a v jaké podobě bude možno uskutečnit plánované akce, které zde Spolek Přátelé Zahrádky pravidelně pořádá. Přesto však snahy o obnovu a oživení kostela v Zahrádce zavěšením zvonu nekončí. Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravuje další projekty umožňující využití kostela jako multifunkčního kulturního prostoru.

PODĚKOVÁNÍ za dar na ZVON PRO ZAHRÁDKU

Ve veřejné sbírce na opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce přispělo od ledna do října 2019 na pořízení zvonu formou zasláním finančního daru na účet č. 5399739001/5500 nebo zakoupením sbírkového zvonečku na 450 dárců, kteří v součtu darovali částku přes 400.000,- Kč.

Souhlas s uveřejněním svého jména poskytli tito dárci:

 • P. Jan Martin Bejček
 • firma Biologicals s.r.o.
 • obec Blažejovice
 • František Cizner
 • ČSOB (program ČSOB pomáhá regionům)
 • Jan Holý
 • obec Kamenná Lhota
 • město Ledeč nad Sázavou
 • Kateřina a Petr Lemberkovi
 • Lenka Lhotková
 • Sbor dobrovolných hasičů Píšť
 • Sbor dobrovolných hasičů Rejčkov
 • 8smička - zóna pro umění
 • P. Roland Piotr Solloch
 • PharmDr. Vít Sommer
 • město Světlá nad Sázavou
 • Roman Šemík
 • Karolina Viková, rozená Hájková
 • město Zruč nad Sázavou

Všem dárcům bez ohledu na výši jejich příspěvku děkujeme!

Zveřejněna mohou být pouze jména těch, kteří dali písemný souhlas s uvedením svých jmen (na e-mail pratele.zahradky@seznam.cz, ve zprávě pro příjemce v příkazu k úhradě nebo poštou na adresu Spolku Přátelé Zahrádky, K Lipnici 18, 394 52 Kejžlice). Zveřejňování údajů o dárcích, kteří s tím nevysloví souhlas, zakazuje zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

29. 3. 2020
Spolek Přátelé Zahrádky

→Zpráva o realizaci projektu „zvon pro Zahrádku“ – zde←

Vážení přátelé,

restaurování vitrážových oken a pořízení nového zvonu bylo odbornou porotou zařazeno do užšího výběru pro hlasování o Zlatou jeřabinu - Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019. Prosím podpořte nás svým hlasem!

16. ročník veřejné ankety je rozdělen do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Hlasování probíhá od 1. 3. – 31. 3. 2020.

Náš projekt byl nominován do kategorie Péče o kulturní dědictví. Seznam je řazen podle názvu současných obcí, Horní Paseka - Zahrádka u Ledče nad Sázavou je tedy v seznamu hned na třetím místě. Hlasovat za něj lze dvěma způsoby:

Elektronické hlasování:

Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé kategorii. K úspěšnému hlasování je nutné vyplnit elektronický formulář a opsat číselný kód. Do e-mailové schránky, kterou uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána informační zpráva a na základě jejího potvrzení (a opětovného opsání číselného kódu) dojde k započítání Vašeho hlasu do ankety. Bohužel se někdy stává, že informační mail padá do spamů, proto si, prosím, zkontrolujte i tuto složku, bez potvrzení Váš hlas bohužel nebude do hlasování započítaný.

Odkaz na link hlasování:

zde případně zde.

Písemné hlasování:

Hlasování do Zlaté jeřabiny je možné také písemnou formou prostřednictvím hlasovacího lístku, který byl uveřejněn v únorovém čísle novin Kraje Vysočina společně se seznamem počinů v obou kategoriích – pouze originál hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina, které jsou distribuovány do poštovních schránek po celé Vysočině, bude započítán jako platný hlas. Vyplněné hlasovací lístky zasílejte na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „POČIN ROKU“.

Děkujeme za hlasování a další šíření této výzvy!

Za Spolek Přátelé Zahrádky

Honza Čihák

Osud Zahrádky stručně

Malé městečko Zahrádka leželo ve zvlněné krajině Českomoravské vrchoviny. V období 2. světové války v obci žilo necelých 1 000 obyvatel. Nechyběla zde žádná ze základních služeb. Zahrádka byla střediskovou obcí, kam lidé z okolí dojížděli za těmito službami. Část obyvatel byla zaměstnána v podniku Kovofiniš. Zajištěno bylo také přímé autobusové spojení do Prahy. Protékala zde řeka Želivka, která se stala obci osudnou. V roce 1969 tehdejší vláda definitivně rozhodla o výstavbě vodního díla Švihov. Všechny obce v zátopové oblasti byly srovnány se zemí. Zahrádka společně ještě s Dolními Královicemi byla největší z nich. Ačkoliv přímo v zátopové oblasti ležela pouze menší část obce, za účelem zachování jakosti vody byla Zahrádka zbořena téměř celá. Domky byly vykoupeny a většina obyvatel se odstěhovala do náhradní výstavby především v Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a Humpolci. V těchto městech vznikly celé nové ulice pro zahrádecké obyvatele. V Ledči i Světlé tak existuje ulice „Zahrádecká.“ Poslední občané se odstěhovali ze Zahrádky v roce 1977. V současnosti je z původní zahrádecké zástavby trvale obydlen pouze dům čp. 190 (39), který se nachází u dnešní hlavní silnice. Na bývalém náměstí dodnes stojí kostel sv. Víta, kašna a socha Panny Marie Bolestné.

Část jednoho z posledních zápisů v obecní kronice (rok 1975)

„Zahrádka se vylidňuje, občané opouštějí své milé městečko, domky se bourají, silnice k mostu přes Želivku je přerušena hlubokým příkopem, voda v Želivce stoupá, Zahrádka umírá. Nyní zahrádečtí rodáci pociťují, co ztrácejí. Ale nejen rodáci jako je i pisatel těchto smutných řádků, vzdychají a smutní i lidé, kteří se k nám přistěhovali a s námi se sžili. Jeden celkem mladý občan rozvádí řeč takto: Zahrádka byla něco zvláštního, ani ves ani město, ale ani město, ani ves. Pro kulturní vyžití jsme tu měli vše, občas divadlo, stále kino, jeden lepší a jeden horší hostinec, fotbal, hokej, tělovýchovu, lékaře, zubaře, základní devítiletou školu, mateřskou školu, poštu, telefon, obchody, textil, obuv, chemodrogu, obnovu, rybáře, myslivce, dobré zaměstnání v Kovofiniši, autobusové spojení na všechny strany a přímé do Prahy, ale co hlavního individuelní svobodu. Když jsem se oblékl do „starých hadrů“ a šel třeba do lesa nebo někomu pomoci s prací, potkával a zdravil jsem se srdečně s lidmi stejně, jako když jsem se nastrojil do „gala“ a vedl jsem děti na školní oslavu nebo manželku k zábavě ...“

Převzato z opisu obecní kroniky.

Sledujte Zahrádku na Facebooku!

Kudy do Zahrádky


Zahrádka se nachází mezi městy Ledeč n/S. a Humpolec
GPS: 49°37´25.48"N / 15°14´55.953"E

Související stránky