AKTUÁLNĚ:

PŘIPRAVUJEME:

 

V rámci akce „ADOPTUJTE OKNO“ na veřejnou sbírku ke dni 23. 10. 2017přispěli tito dárci:

Vitráž sv. Kateřiny (cena opravy: 126.900,- Kč)

Richard Pivetz                                        1.000,- Kč

Brandejsovi a Jiřina Hofmanová            1.000,- Kč

 Celkem                                                  2.000,- Kč

 

Vitráž sv. Antonína (cena opravy: 126.900,- Kč)

Jitka Pavlišová, roz. Šandová                 1.000,- Kč

 Celkem                                                  1.000,- Kč

 

Vitráž sv. Josefa (cena opravy: 126.900,- Kč)

Josef Cidlín a Libuše Rothová                   500,- Kč

 Celkem                                                      500,- Kč

 

Na opravu vitráží bez určení konkrétního okna

Jan Srnský                                             10.000,-Kč

Jaroslava Hamajdová                            10.000,-Kč

Ing. Zdenka Novická                                1.000,-

Prázdné domy, z.s.                                  3.251,- Kč

 Celkem                                                  24.251,- Kč

Získané dary na opravu oken celkem:        27.751,- Kč

Cena za opravu všech 6 oken celkem:      660.435,- Kč

 

 

 

Vážení přátelé Zahrádky!

Opět nastává závěr roku a tedy čas bilancování a proto vám posíláme informaci o tom, co se i díky Vaší podpoře v roce 2016 v Zahrádce podařilo a co bychom rádi, aby se uskutečnilo v dalším období. Na účtu veřejné sbírky na opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce v letošním roce přibylo téměř (více zde) 

 

 

Zahájení sbírky 2015 - informace 

Na konci srpna 2014 byla dokončena oprava presbytáře kostela sv. Víta v Zahrádce. Restaurátoři z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci se Stavební hutí Slavonice provedli úpravu zazdívky barokního okna a omítek presbytáře, kde je největší část nástěnných maleb za 14 století, které byly vyčištěny a zajištěny již v předchozích letech. Náklady na opravu presbytáře v letošním roce činily 217 074,- Kč. Úhradou této částky budou vyčerpány finanční prostředky získané z veřejné sbírky na opravy a restaurování kostela v Zahrádce. Zbývá však zajistit ještě úpravu zákristie a kostelní lodi, obnovu elektroinstalace i další práce. Proto po vyřízení potřebných formalit Spolek Přátelé Zahrádky vyhlásí sbírku novou. 

Děkujeme všem za podporu a pomoc!

 

 

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na veřejnou sbírku na opravy a restaurování kostela sv. Víta v Zahrádce. Podle podmínek zákona č. 117/2001 Sb. musela být veřejná sbírka po 3 letech k 30.4.2013 ukončena. Do vyčerpání nashromážděných finančních prostředků není možno založit sbírku novou. 

 

_________________________________________________________________________________

Účel a číslo účtu našeho spolku:

Provozní účet sdružení  - 550567001/5500
Na tento účet přichází platby členských příspěvků a dary na činnost sdružení. Z tohoto účtu hradíme  náklady na pořádání výstav a koncertů v kostele a další náklady spojené s činností občanského sdružení

Účet veřejné sbírky -  5399739001/5500
Na tento účet přichází platby určené na opravy kostela sv. Víta v Zahrádce