PŘIPRAVUJEME: 

5.8.2018 (12:00 - 14:00) - prohlídka kostela
15.9.2018 v 11:00 a 14:00 - prohlídky kostela 
27.10.2018 (14:00 - 17:00) - Dušičkové setkání (Spolek Přátelé Zahrádky
)
15.12. 2018 (17:00) - Předvánoční koncert

 

Vážení a milí přátelé Zahrádky!

Stalo se již snad dobrou tradicí, že Vám v závěru roku posíláme stručnou informaci o tom, co se podařilo uskutečnit při oživování paměti městečka Zahrádka a při opravách tamního kostela. Spolu se "Zahrádeckým PF" připojujeme i nástin plánů na rok následující. Na účtu veřejné sbírky (více)

 

Díky podpoře veřejnosti se na darovacím účtu akce "ČSOB pomáhá regionům" podařilo na opravu vitrážových oken kostela v Zahrádce shromáždit 82.671,-Kč, což je nejvíc ze 4 soutěžících projektů neziskových organizací v Kraji Vysočina. Získali jsme tak dar od ČSOB v nejvyšší možné výši - 50.000,- Kč. Celkově tedy máme z akce "ČSOB pomáhá regionům" k dispozici 132.671,- Kč, což nám umožní nechat opravit další okno s figurální vitráží.  

Všem, kteří přispěli a nebo nás jinak podpořili děkujeme!

Vitrážová okna v kostele v Zahrádce nechal z darů farníků zhotovit v secesním stylu P. Josef Toufar v roce 1944 u pražské umělecké huti sklenářské Jiřička. Tato firma, která stále existuje pod jménem Jiřička – Coufal, bude nyní provádět jejich opravu. Spolek Přátelé Zahrádky uzavřel smlouvu na postupnou opravu oken poničených zubem času a vandaly v 80. letech. Oprava bude zadávána postupně podle množství finančních prostředků získaných ve veřejné sbírce.

Finanční dar na opravu oken můžete zaslat na účet veřejné sbírky č. 5399739001/5500. Pokud zároveň zašlete na e-mail Pratele.Zahradky@seznam.cz souhlas se zveřejněním, uvedeme Vaše jméno spolu s výší daru a označením vybraného okna na našich webových stránkách. S památkáři projednáme možnost umístění trvalé tabulky se jmény dárců na vhodném místě v kostele. 

 

Na veřejnou sbírku „ADOPTUJTE OKNO“  
přispěli tito dárci

 

 

Zahájení sbírky 2015 - informace 

Na konci srpna 2014 byla dokončena oprava presbytáře kostela sv. Víta v Zahrádce. Restaurátoři z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci se Stavební hutí Slavonice provedli úpravu zazdívky barokního okna a omítek presbytáře, kde je největší část nástěnných maleb za 14 století, které byly vyčištěny a zajištěny již v předchozích letech. Náklady na opravu presbytáře v letošním roce činily 217 074,- Kč. Úhradou této částky budou vyčerpány finanční prostředky získané z veřejné sbírky na opravy a restaurování kostela v Zahrádce. Zbývá však zajistit ještě úpravu zákristie a kostelní lodi, obnovu elektroinstalace i další práce. Proto po vyřízení potřebných formalit Spolek Přátelé Zahrádky vyhlásí sbírku novou. 

Děkujeme všem za podporu a pomoc!

 

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na veřejnou sbírku na opravy a restaurování kostela sv. Víta v Zahrádce. Podle podmínek zákona č. 117/2001 Sb. musela být veřejná sbírka po 3 letech k 30.4.2013 ukončena. Do vyčerpání nashromážděných finančních prostředků není možno založit sbírku novou. 

 

_________________________________________________________________________________

Účel a číslo účtu našeho spolku:

Provozní účet sdružení  - 550567001/5500
Na tento účet přichází platby členských příspěvků a dary na činnost sdružení. Z tohoto účtu hradíme  náklady na pořádání výstav a koncertů v kostele a další náklady spojené s činností občanského sdružení

Účet veřejné sbírky -  5399739001/5500
Na tento účet přichází platby určené na opravy kostela sv. Víta v Zahrádce