HISTORIE ZAHRÁDKY V DATECH

1219  -   Král Přemysl Otakar I. postupuje ves Zahrádku s kostelem a přilehlým újezdem Vyšehradské kapitule;

1245  -   Papež Inocenc IV. potvrzuje darování Zahrádky kapitule;

1327  -   Zahrádka poprvé uváděna jako město ("oppidum Sarathka");

1436  -   Zahrádka postoupena Vyšehradskou kapitulou zápisem císaře Zikmunda do zástavy Mikuláši Trčkovi z Lípy;

1562  -   Císař Ferdinand I. Habsburský Zahrádce uděluje právo trhů a povyšuje ji na město s erbem (od té doby název "Trhová Zahrádka");

1582  -   Zahrádka prodána Burianovi III. Trčkovi z Lípy a na Světlé;

1634  -   Adam Erdman Trčka z Lípy zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna v Chebu. Majetek rodiny Trčků konfiskován;

1636  -   Zahrádku získal Volf Adam hrabě z Poppenheimu, po něm Burian Ladislav hrabě z Valdštejna (za Valdštejnů první barokní přestavba kostela a  stavba papírny);

1666  -   Zahrádku kupuje Matouš Ferdinand z Bilenberka, opat Břevnovského kláštera a arcibiskup pražský, který ji odkazuje Břevnovskému klášteru;

1686  -   První zmínka o škole v Zahrádce;

1707  -   Opat Břevnovského kláštera Otomar Zinkl prodává Zahrádku za 28000 zl. Janu Leopoldu Donátovi, knížeti z Trautsonu a Falkenštejna, který ji připojuje k Dolním Kralovicím;

1738  -   Přestavba kostela sv. Víta;

1783  -   Ničivý požár obce. Kostel po požáru obnoven r. 1787, škola až r. 1800;

1811  -   Oprava kostela sv. Víta;

1850  -   Zahrádka zařazena do politického okresu Ledeč n./S.;

1850  -   Další ničivý požár obce a následné úpravy kostela a jeho nové vybavení;

1851  -   Na kostelní věži 4 zvony;

1852  -   Pořízen nový pseudogotický oltář;

1854  -   Změna názvu zpět na "Zahrádka";

1879  -   Zahrádka má 65 domů;

1900  -   Zahrádka má 152 domů a 961 obyvatel;

1918  -   29.10. Zahrádka slaví vznik samostatného státu;

1921  -   Zahrádka má 161 domů a 1187 obyvatel;

1945  -   10.5. osvobození Zahrádky Rudou armádou;

1965  -   Zahrádka má 201 domů a 666 obyvatel;

1969  -   Vládním usnesením rozhodnuto o likvidaci Zahrádky v souvislosti s výstavbou vodního díla Želivka;

1976  -   Zahrádka zaniká a její pozůstatky připojeny k Dolnímu Městu;

1990  -   Osamostatnění obce Horní Paseka, pod kterou Zahrádka dnes spadá;

2001  -   Založení občanského sdružení Přátelé Zahrádky.  

2011  -   Zahájení stavebních prací na odvlhčení kostela sv. Víta.

2011  -   Zahájení postupného čištění a fixace nástěnných maleb v presbytáři

 

2014   -  Dokončení hlavní části stavebních prací na odvlhčení kostela

 

2014   -  Dokončení kompletní opravy presbystáře

2015 - Čištění a fixace nástěnných maleb na vítězném oblouku a na části severní stěny lodi

2015 - Opravy vnějších omítek kostela