Dušičkový koncert  30.10.2004

vystoupení Svatopluka Karáska
Karel Vrána a  Miloš Doležal
Ondřej Velek seznamuje návštěvníky s činností sdružení 
kostel byl jako obvykle plný...
Svatopluk Karásek, Karel Vrána a Miloš Doležal zaříkávačky Jana Franková-Doležalová se svojí dcerou nás děsí hrůzostrašnými historkami ze zahrádecké kroniky