"Dušičková" slavnost v kostele sv. Víta 27. října 2001

27.října 2001 odpoledne bylo opět zahrádecké náměstí plné lidí. Díky aktivitě členů občanského sdružení "Přátelé Zahrádky" začínala od 16:00 v kostele sv. Víta malá slavnost při příležitosti Svátku zesnulých. Lidé, kteří přicházeli na místní hřbitov vzpomenout na své blízké, se tak mohli zúčastnit vernisáže výstavy dřevěných plastik patera Jana Jakuba Meda, O.Praem, poslechnout si skladby Giuseppe Tartiniho v podání humpoleckého komorního tria ve složení Dita Čeledová Urbánková (flétna), Petr Lisý (violoncello) a Stanislav Žaloudek (housle), a zavzpomínat při stylově laděném, poetickém čtení úryvků ze zahrádeckých kronik, které přednesl pan Miloš Doležal, rodák z blízkých Horních Pasek a pracovník Českého rozhlasu se svojí ženou, paní Janou Doležalovou. Úryvky z kronik, které byly pojaty jako vzpomínka na zahrádecké, dnes již nežijící obyvatele, byly doplněny básněmi z tvorby pana Miloše Doležala. Slavností provázela Marcela Kubíčková, ředitelka Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci, které bylo spolupořadatelem této akce. Na závěr byli všichni návštěvníci pozváni na sklenku horkého svařeného vína, které jistě zpříjemnilo prohlídku vystavených dřevěných plastik pana Meda a příjemně zapadlo do koloritu celého "dušičkového" odpoledne ve svíčkami rozzářeném kostele.
Koncert navštívilo kolem sta diváků z blízkého i dalekého okolí, druhý den, v neděli, kdy výstava pokračovala od 10:00 do 16:00, výstavu průběžně navštívila další stovka lidí.

koncert humpoleckého komorního tria v kostele sv. Víta

Brigáda v Zahrádce
13.10.2001 od 13:00 bylo na bývalém náměstí Zahrádky rušno:
Více než 20 členů sdružení i ostatních nadšenců a přátel Zahrádky přišlo pomoci vyčistit zahrádecké náměstí od dvacetiletých náletů, pařízků, suchého listí, apod, za pomoci motorových pil a jiné techniky byly citlivě prořezány stromy a odstraněny přerostlé plevelové keře a vysoká tráva. Uprostřed náměstí se pak, tak jako kdysi vyloupla kamenná socha Bolestné Panny Marie vytvořená v roce 1738 pardubickým sochařem a řezbářem Jakubem Teplým a níže položená i krásná kamenná kašna, která tu stojí již od roku 1886.

Poděkování patří všem, kteří věnovali jedno z mála slunných odpolední této zcela nezištné a namáhavé brigádě a místo sledování významného fotbalového utkání v televizi (!) se chopili nářadí a odvedli v Zahrádce skutečně velký a na první pohled patrný kus práce. Zvláštní poděkování patří také panu Blažkovi, starostovi Horních Pasek, který osobně dojel na místo traktorem s valníkem a pomáhal nakládat a odvážet vykácené náletové stromy.

brigáda sdružení v Zahrádce